1. Gerakkan kursor ke pojok kanan atas. Pilih SEARCH.

2. Ketik CMD.

3. Ketik slui 3

4. Ketik Product Key Windows 8 Anda. Kemudian Pilih Activate.

5. Windows 8 sudah diaktifkan.